Start internet
Ga naar youtube.com
In zoekveld (voor vergrootglas) nummer zoeken (artiest, titel,....) en druk enter
Kies liedje en start filmpje
in adres balk 1 keer (links) klikken achter link (http://......)
Met rechter muisknop in de blauwe zone klikken
Met linkse muisknop op kopiŽren
'
kies optie 'youtube omzetten naar mp3'
Boven blokje video converteren staat een voorbeeld link en die moeten we vervangen door de juiste
klik 1 keer op of achter de link
verwijderen door knopje backspace (of delete) op het toetsenbord
daarna in lege vak rechtermuisknop en plakken (met links)
klik daarna op video converteren
even wachten
klik op downloaden (in het blauw)
klik (onderaan op scherm op woordje opslaan)
alle vensters terug sluiten (met kruisjes rechts bovenaan)

Om muziek af te spelen
Klik op mapje onderaan
klik op downloads, links van boven
dubbelklik op af te spelen nummer